Ana içeriğe atla

Yönetim ve Organizasyon Ailesinin Değerli Üyeleri,

1993 yılından itibaren düzenli olarak her yıl farklı üniversiteler tarafından Yönetim ve Organizasyon alanında gerçekleştirilen ve Türkiye’deki tüm üniversitelerden 400'ü aşkın akademisyenin katıldığı, Türkiye’deki tek ve en üst düzeyde kurumsallaşmış 28. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi yaşadığımız Covid-19 salgını sebebiyle 3-5 Eylül 2020 tarihlerinde online ortamda yapılacaktır.

Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresinin amacı, örgüt teorisi, insan kaynakları yönetimi, örgütsel davranış, stratejik yönetim ve işletmecilik tarihi alanlarında araştırma yapan akademisyen ve araştırmacıları bir araya getirmek, araştırmacılar arasında sinerji oluşturmak ve bilgi paylaşımı sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Kongremiz, akademisyenler arasında mesleki bilgi ve birikimini paylaşma olanağı sunmanın yanı sıra akademisyenlere birbirlerini tanıma, farklı üniversitelerden akademisyenlerle ortak eserler üretme olanağı yaratmayı da amaçlamaktadır.

Her yıl farklı bir üniversitemizin ev sahipliğini üstlendiği, kurumsallaşmış yapısı ile ulusal kongreler arasında saygın bir yere sahip olan ve özel sektör ve kamu kurumlarının ulusal ve uluslararası düzeyde karşılaştıkları sorunların anlaşılmasına ve çözülmesine yönelik üretilen bilgilerin paylaşıldığı bir platform niteliğine sahip kongremiz, çok sayıda akademisyenin ufkunu genişletmiş, yeni akademisyenlerin yetişmesine katkıda bulunmuş ve birçok gencimize de akademisyen olma isteği, akademisyenlik ruhu ve disiplini kazandırmıştır.

Değişikliklerin Danışma ve Düzenleme Kurulunun içinde bulunduğumuz koşullara ilişkin yapmış oldukları durum değerlendirmeleri sonucunda bir zorunluluk olarak ortaya çıktığını bilgilerinize sunar, değişiklikleri anlayışla karşılayacağınızı umar ve sonraki yıllarda artık yerleşik hale gelmiş kongremizin yine önceki yıllardaki haliyle devam edebilmesini dileriz.

Saygı ve sevgilerimizle,

Prof. Dr. Mehmet BARCA

28. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Dönem Başkanı